Проблема на инвеститорите е, че знаят цените, но не и стойностите!

Чарлс Дау, съосновател на Dow Jones Industrial Average  за инвеститорите и стойностите

Invest.start.bg

{START_COUNTER}