Когато не виждаш кой е глупакът на пазара ...


Когато не виждаш кой е глупакът на пазара, това си ти!

Икономическа постановка

Invest.start.bg

{START_COUNTER}