А бе будала, как можа да продадеш за 1000$ бизнес дето ни носеше по 50$ на ден?

Всяка прилика с действителни лица и събития е случайна

На пазара в Ерусалим: Моше се хвали на Исак какъв хубав часовник си е купил за 50$. Исак се замислил, казал си наум: "Абе тоя Моше, той е голям търговец, тука има нещо, я да го купя аз от него тоя часовник! Ще му предложа 100$ и той няма да устои" Речено - сторено, Исак купил часовника, Моше си тръгнал доволен към къщи, обаче по пътя го заглождило: "А бе тоя Исак, цял Ерусалим го знае какъв е, тука има нещо! За по-сигурно още сутринта рано ще го купя обратно този часовник! Ще му предложа 150$ и той няма да устои..." На другата сутрин Моше бързо-бързо купил часовника срещу 150$, но до вечерта часовника бил отново у Исак срещу 200$... и така няколко дни си го препродавали взаимно, докато една сутрин Моше среща Исак: "Исак, къде e часовника?" "А-а-а, часовника ли? Няма го вече...Продадах го на един руски турист за 1000$" отговорил Исак. "А бе будала, как можа да продадеш за 1000$ бизнес дето ни носеше по 50$ на ден?"

Invest.Start.BG

{START_COUNTER}